Bloc Quatre Blog

New opportunities, choices & solutions for business growth.

Empresa: de la intuïció als models prescriptius

Posted by Aleix Carrió. PHD in Industrial Engineering & Economist.

Sovint, en el món de l’empresa, la intuïció – aquest moment d’entesa en què el cervell d’algú és capaç d’unir tota la informació i el coneixement que acumula per veure amb claredat la solució a un determinat problema o a una assenyalada situació desconeguda, com la defineix el professor William Duggan (Strategic Intuition) -.ha resolt exitosament reptes difícils, importants i ha propiciat, també, que s’impulsessin noves oportunitats estratègiques des de plantejaments disruptius.

Ara, però, l’empresa donat que es troba situada en el marc imparable del procés de transformació digital, de la creixent complexitat i variabilitat dels escenaris, externs i interns i el nou comportament de la innovació i desenvolupament tecnològic (les cada cop més grans quantitats des dades que s’estan creant, les creixents capacitats d’emmagatzematge, les noves possibilitats de processament, la disposició de treballar pràcticament en temps real i el coneixement i experiència assolits en el camp de l’enginyeria en l’anàlisi de grans volums de dades) està fent que l’analítica predictiva s’estigui convertint en una eina eficient i imprescindible per afrontar el repte que la presa de decisions empresarial.

El món de l’analítica predictiva amb que treballa l’entorn de l’empresa, agrupa una amplia diversitat de tècniques estadístiques i de modelització, d’aprenentatge automàtic i de mineria de les dades disponibles amb la finalitat de fer prediccions sobre el futur i respecte d’esdeveniments desconeguts. Aquest crea models que extreuen patrons de les dades històriques i transaccionals per identificar riscos i oportunitats i identifica relacions entre diferents factors que permeten valorar probabilitats de concreció associades a diverses condicions, tot facilitant així, els processos de presa de decisió.

En un entorn d’anàlisi, el món de l’analítica predictiva ofereix representacions diverses de la realitat en un intent descriptiu de relacionar conjunts de variables entre si. Per poder desenvolupar la seva funció precisa tenir identificats els predictors, els factors directament relacionats amb la temàtica que s’analitza i disposar del major nombre de dades possible. La complexitat de l’anàlisi s’incrementa en funció del nombre de prescriptors i de les expectatives de fiabilata que se’n esperin. El veritable desafiament dels models predictius rau en trobar bons subconjunts de predictors o variables explicatives, és a dir, disposar dels que major utilitat aporten i que millor s’ajusten a les dades que es disposa.

Incorporar a l’empresa la utilització de l’analítica predictiva representa un paper clau a l’hora d’optimitzar el procés de presa de decisions, sobretot quan s’aplica en els àmbits de: millorar el coneixement del client i obtenir la capacitat de poder predir les seves accions futures, augmentar la consistència en els processos externs i amb això la satisfacció del client, simplificar les regles de negoci i, al mateix temps, multiplicar la seva efectivitat i potenciar la competitivitat de l’empresa.

Com he comentat anteriorment, els models predictius valoren la relació existent entre centenars d’elements per aïllar les dades que informen sobre un fet o una situació guiant la presa de decisions amb molta més seguretat. Per la seva banda, els models de decisió o prescriptius tenen una manera de treballar molt similar, però s’utilitzen en escenaris de major complexitat. Es tracta de la forma més avançada d’analítica predictiva basada en la cartografia de les relacions existents entre tots els elements que intervenen en una decisió, tot dibuixant i valorant els escenaris possibles que es produirien.

Tot prenent com a referent les conclusions de l’informe The Global C-suite Study de IBM, en les que es comenta que, actualment, les fronteres de la competència – degut a la ràpida evolució tecnològica en que estem immersos i els comportaments disruptius que se’n deriven – es mouen cada cop més en terrenys de molta ambigüitat, moltes de les empreses que seran competència real en els propers anys encara són a l’ombra, es desconeixen, són lluny del seu abast. Els límits competitius, doncs, es difuminen i la dificultat de poder reaccionar a temps es converteix en una preocupació.

És per aquest motiu que afrontar aquesta nova tipologia de reptes, amb certes possibilitats d’èxit, no pot abordar-se únicament des de la perspectiva de la intuïció, si no que demana  incorporar les potencialitats que els models prescriptius poden oferir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 3, 2016 by in Big Data, Empresa, Tecnología, Uncategorized and tagged , , .

Archives

Categories

%d bloggers like this: