Bloc Quatre Blog

New opportunities, choices & solutions for business growth.

L’empresa i la cultura digital

Article posted by Aleix Carrió, PhD in Industrial Engineering.

Tots som conscients de la presència de la digitalització entre nosaltres, però, ara ens adonem que aquest no ha estat més que el preàmbul d’una etapa nova, d’un període impulsat per la potencialitat que l’impacte de la transformació digital comportarà, amb nous reptes, innovacions, oportunitats, … i els canvis de comportament que inevitablement se’n derivin.

Des de l’òptica de l’empresa la transformació digital és vista des de diverses perspectives: com un tema essencialment tecnològic, una manera diferent de relacionar-se amb les persones o la necessitat (oportunitat) d’un canvi de model de negoci. Les tecnologies digitals han estat i són el punt de partida de la transformació en aquest espai i tenen una influència generalitzada – encara que, desigual i poc coneguda – en totes les àrees de l’empresa. Un impacte del que solsament se’n comença a intuir i valorar els seus efectes i que apunta les relacions amb les persones (clients i organització) i l’essència del negoci com els àmbits més influenciables.

El ritme i els espais d’implementació de les tecnologies digitals són sensiblement diferents entre empreses i sectors, però el que es desprèn de les converses mantingudes amb diversos directius és que les empreses amb millors resultats i expectatives són les que manifesten un major interès per aprofitar les potencialitats de canvi de les noves tecnologies.

Cal dir, també, que la informació disponible ressalta la utilització majoritària de la digitalització com a referent de modernitat, que ajuda a l’organització a impulsar la seva transformació. La incorporació de la digitalització permet a l’empresa la identificació i anàlisi de les dades del mercat i dels clients disponibles, tan a nivell de segments de població com personalitzats. Això li facilita el coneixement dels interessos, les preferències i els aspectes negatius que afecten sobre la conducta dels clients, pràcticament a temps reals.

D’aquesta manera es pot afirmar que la digitalització ofereix a l’empresa una nova manera de relacionar-se amb els clients, amb el mercat. Informació que permet ajustar l’oferta a les expectatives dels clients, incorporar nous productes i serveis que responguin a les aspiracions o necessitats no satisfetes i simplificar, millorar i rendibilitzar la logística del servei. Alhora, aquestes informacions permeten impulsar la racionalització i automatització dels processos interns i externs de l’organització, aspectes claus per reduir els costos de l’empresa i proporcionar a les organitzacions una major flexibilitat a l’hora de respondre i anticipar-se a la demanda del mercat.

Com diuen George Westerman, Didier Bonnet and Andrew McAfeeI a The Nine Elements of Digital Transformation el ràpid creixement de la tecnologia portàtil i de l’Internet de les Coses representa la última onada de punts de contacte que permeten a les empreses aprofundir en la combinació d’experiències digitals i físiques, tot oferint la possibilitat de prendre decisions més encertades respecte les preferències dels clients. Actualment, l’organització és plenament conscient que es troba implicada en aquesta etapa en la que la digitalització, com a idea i realitat, representa un canvi del seu escenari, independentment de la seva dimensió, sector o ubicació.

És en aquest context que la conveniència d’una variació de model de comportament es converteix en l’altra perspectiva que l’empresa contempla. Aquesta reflexió normalment gira a l’entorn: ­ a) d’adaptar el negoci actual a les exigències que les noves tecnologies i la competència demanen; ­ b) d’utilitzar les noves eines com a base per millorar l’oferta i el servei, augmentar la competitivitat i guanyar mercat a la competència; o ­c) d’aprofitar les oportunitats de negoci que el nou escenari ofereixi; i requereix identificar i valorar els perfils d’actuació empresarial més eficients per posicionar-se i decidir.

Malgrat que totes elles són visions amb una forta personalitat, aquestes han de tenir en compte l’entrada en joc de la generació digital (nascuda entre el 1980 i el 2000), que té una cultura i unes pautes de comportament diferents, no solament a nivell de consum sinó també laboral i d’estil directiu que seran les veritables protagonistes d’aquesta nova era.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Archives

Categories

%d bloggers like this: